WISE
WISE2018-11-14T00:38:51+00:00
WISE

Logo WISE

WISE je skratka z „World Institute of Scientology Enterprises“ – Svetový inštitút scientologických podnikov.

Cieľom WISE je etická, duševne zdravá a prosperujúca civilizácia.

Prostredníctvom WISE sa tvrdou prácou a manažérskou technológiou pána Hubbarda vraciame k podnikaniu založenému na hodnotách a etických normách, na ktorom bolo založené:

  • čestnosť
  • bezúhonnosť,
  • zručnosť,
  • odmeny za produktivitu,
  • záväzok k prosperite celkovej komunity a národov.

Šíri administratívnu technológiu presláveného autora a filozofa L. Ron Hubbarda pre použitie v organizačnej, pracovnej a súkromnej sfére. Je výsledkom viac ako troch desaťročí výskumu, zavádzania a kodifikácie. Tento súhrn znalostí je svetovo najkomplexnejší systém managementu a predstavuje prvú skutočnú technológiu managementu.

WISE je medzinárodná členská organizácia, ktorej členovia používajú oboje; technológiu manažmentu L. Ron Hubbarda a prijatie zodpovednosti a etických štandardov WISE členstva.

Viac informácií na oficiálnej stránke www.wise.org

Emocionalna tonova skala
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
dianetika-dvd-509x509 (1)
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
manzelstvo
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Učenie ako sa učiť
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Emocionalna tonova skala
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
komunikácia
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo